GRØNTANLEGG HARSTAD       TELEFON               976 11745

Annleggsgartner Entreprenør Harstad

TREFELLING 


 Grøntanlegg utfører alt av trefelling
 
Trefelling av vanskelige trær.
 
 
Fjerning av småskog og kratt.


Tomtehogst.


Skoghogst.


Tynning av skog og plantefelt.


Presisjonsfelling av trær.


Kapping/ kvisting/topping.Rydding og bortkjøring av skogsavfall til deponi.


Linjerydding - Rydding langs linjetraseer.


Stubbe og rotfjerning.


Vi sager ned trær kjører bort og rydder området så det er klart til bruk med en gang vi er ferdige. Enkelt og greit.For bestilling av trefelling kan vi kontaktes på 


telefon: 976 11745 


eller på mail : tss@hlkbb.no