GRØNTANLEGG HARSTAD       TELEFON               976 11745

Annleggsgartner Entreprenør Harstad

VI UTFØRER EN REKKE PROSJEKTER INNEN;

 


Hovedvirksomheten vår er  graving, masseforflytting, planering
arbeider innen den grønne sektor.  Grøntanlegg,landskapsendring terrengfornying og vedlikehold innen vei og landskapsområder.

Vedlikehold og nyanlegg i grønn sektor og beplantinger, beskjæringer av
busker og trær, trefelling og forefallende hage/parkarbeid.

Nyanlegg av plen og ferdigplen.
Alt innen beleggingsstein, hagemurer, forstøtningsmurer,  og rassikringsarbeider.

 Oppsett og vedlikehold av gjerder,porter,rekkverk og støyskjermer

 Terrasser,balkonger, plattinger og hagestuer (uterom) 

 
 Dreneringsarbeider i forbindelse med fukt i kjellere og sikring mot fukt i byggkonstruksjoner under terreng.                                        Vann, flomsikringsarbeider og gravearbeider.


Tomtearbeider, utgraving og planeringsarbeider,                        vann og avløp


Oppspyling  ved tette avløp, stikkrenner og kloakkledninger fornying og nyanlegg av rørledninger.

 Har du et oppdrag du ville ha utført kan du kontakte oss.

 Vårt telefonnummer er

 

976 11745


eller ved mail

tss@hlkbb.no